Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“. Acest disclaimer nu se aplică materialelor produse de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional.

INFORMATII PROIECT cu titlul „Diversificarea serviciilor societății Arestetica prin achiziție echipamente specifice”

S.C. ARESTETICA S.R.L cu sediul social în Municipiul Galați, str. Brăilei, nr. 78, Bl. BR4A, sc. B, etaj Parter, județul Galați, a derulat, începând cu data de 25.07.2018 proiectul cu titlul “Diversificarea serviciilor societății Arestetica prin achiziție echipamente specifice”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management POR 2014-2020 și cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 2.579.316,43 lei, din care asistența financiară nerambursabilă totală este de 1.551.066,49 lei din care contribuția financiară din FEDER este de 1.318.403,12 lei.

Codul MY SMIS al proiectului este 115635. Proiectul s-a implementat în Municipiul Galați, str. Brăliei nr. 78, Bl.4A, Sc. B, etaj Parter, județul Galați, pe o perioadă de 30 de luni, până la data limită de 30.11.2019.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2.”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a societății S.C. ARESTETICA S.R.L. prin diversificarea serviciilor medicale din domeniul „Activități de asistență medicală specializată” – CAEN 8622 în domeniul medicinei dermatologice și esteticii medicale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
  1. Creșterea cifrei de afaceri cu minim 20%, prin diversificarea serviciilor medicale din domeniul „Activități de asistență medicală specializată” începand cu anul 1 de la finalizarea implementarii proiectului;
  2. Creșterea calității serviciilor prin certificarea serviciilor medicale și implementarea sistemului de managementul calității și creșterea vizibilității prin participarea la evenimente internaționale de promovare din domeniul medical;
  3. Angajarea unei persoane din categorii defavorizate, în ultima lună de implementare a proiectului.
Rezultatele proiectului:
  1. 18 buc. echipamente medicale achiziționate, 1 activă necorporală (program software) achiziționată, ce urmează a fi utilizate pentru diversificarea serviciilor medicale;
  2. 1 certificare de management al calității pentru societate ISO 9001; 1 certificare de servicii, respectiv standardul SR EN155244:2013, 1 pachet servicii internaționalizare- cu participarea la 2 expoziții în afara României pe perioada implementării;
  3. 1 rampă mobilă achiziționată în vederea facilitării accesului în cadrul sediului a persoanelor cu dizabilități; 1 loc de muncă nou creat, cu respectarea principiilor egalității de șanse și nediscriminării , pentru persoane din grupuri defavorizate; 25 buc. Tuburi LED- echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie.

Realizarea investiției cu titlul “Diversificarea serviciilor societății Arestetica prin achiziție echipamente specifice” are un impact direct atât asupra stării de sănătate a populației din Regiunea Sud-Est, care va beneficia de servicii medicale îmbunătățite, dar și asupra pieței muncii, prin crearea unui nou loc de muncă.

Informații suplimentare se pot obține la: Telefon: 0744.789.367, Email: arestetica.fonduri@gmail.com, Persoana de contact: Tănase Marian – Administrator

×

Aboneaza-te la newsletter si primesti o reducere de 5% la serviciile clinicii Arestetic!


Sunt de acord cu

Termenii si Conditiile

Nu mai afisa acest mesaj